Click to listen highlighted text!

Blanke ark : råd og tips for foreldre med barn i skolen : praktisk leksehjelp, læringsstrategier og elevers rettigheter av Mette Bunting, Kjell Skogen og Håvard Tjora

I serien Blanke ark på TVNorge følger vi en gruppe niendeklassinger som sliter med skolen. I løpet av seks uker jobber de med grunnleggende skriving, lesing, grammatikk og brøk for å ta igjen de andre i klassen. I denne boka forteller fagteamet og læreren fra serien hva foreldre som sliter med umotiverte barn kan gjøre for å hjelpe. Den første delen tar for seg foreldrenes rettigheter og hvilke organer foreldre kan forholde seg til i forhold til barnas skolegang. Del to omhandler læringsstiler som kan gi foreldrene muligheten til å lære barna om læring. Den siste delen inneholder råd og praktiske tips om hvordan foreldrene kan bidra aktivt i leksehjelp. Her finnes aktiviteter til lesetrening, skrivetrening og oppgaver i matematikk.

Del dette!

    Legg inn en kommentar

    © 2017 Vest Telemarkbiblioteka. Utviklet av Nordweb

    Click to listen highlighted text!