Click to listen highlighted text!

Om Vest-Telemarkbiblioteka

Vest-Telemarkbiblioteka er folkebiblioteka i Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje samt Hjartdal. Vi har felles katalog og felles lånarregister.

Samarbeidsforma utnyttar kompetanse og ressursar til beste for brukarane i ein region med store avstandar og spreidd busetnad. Biblioteka i Vest-Telemark har hatt eit forpliktande og utviklande samarbeid i mange år. Dette har vakse fram gjennom fridom, sjølvstende og flat struktur. Biblioteka er ulike når det gjeld økonomiske ressursar, men dei fleste har små stillingsressursar.

Velkomen

Du kan søkje etter det du ynsker å låne; film, lydbøker, e-bøker, skjønn- og faglitteratur for born og vaksne.

Vil du låne titlar biblioteket ikkje har, kan vi i regelen kjøpe inn eller fjernlåne for deg.
Vi kan reservere titlar som alt er lånt ut.

Ingen kommende arrangementer

© 2017 Vest Telemarkbiblioteka. Utviklet av Nordweb

Click to listen highlighted text!