Click to listen highlighted text!

Lokalhistorie

Her kan du søke i utvalde, eksterne databasar som inneheld bøker, foto, lydopptak mm. For å søke i Vest-Telemarkbiblioteka sitt materiale; bruk ordinært katalogsøk.LOKALHISTORIE

Biblioteka i Vest -Telemark har til saman store lokalhistoriske ressursar: bøker, bilete og dokumentsamlingar.

Vi samarbeider nært med historielaga i dei ulike kommunane som  gjer eit stort arbeid med å digitalisere og gjere bileta tilgjengelege.

Samlingane kan søkast opp t.d. å søke på Telemarksbiblioteket sin lokalhistoriske bilete eller på dei lokale historielaga sine heimesider.


SLEKTFORSKING

Biblioteka har gards-og ættesoger frå mange kommunar tilgjengeleg på hyllene. Det vi ikkje har, kan vi som oftast bestille.
Kviteseid har gards- og ættessoge som er tilgjengeleg på nett her.

Berge, Rikard: Bind 1 og 2 Vinje og Rauland, noko av Seljordssoga, frå Fyresdal m.v.. Stadig meir blir tilgjengeleg på nett via Nasjonalbiblioteket si digitale bokhylle: Søk i Bokhylla.no 

Søk i digitalt innhald (omfattar d.d. aviser, bøker, bilete, handskrifter, radio og film).

Liste over digitaliserte bygdebøker i Telemark.

 

«TELEMARKKILDER»

Ei digital skattekiste med kunnskap om Telemark, gratis og tilgjengeleg for alle. Her finn du både historisk og meir dagsaktuelt materiale. Innhaldet omfattar både digitalt materiale som alt er publisert andre stader, og digitaliserte versjonar av tidligare papirbasert materiale.

 

Fyresdal bibliotek har:

 • Trykt materiale om kommunen, og litteratur av forfattarar frå kommunen.
 • Ætte- og gardssoger.
 • Fotosamlingar, div.

Hjartdal bibliotek har:

 • Trykt materiale om kommunen, og litteratur av forfattarar frå kommunen.
 • Ætte- og gardssoger.
 • Fotosamlingar, div.

Kviteseid bibliotek har:

 • Trykt materiale om kommunen, og litteratur av forfattarar frå kommunen.
 • Fotosamlingar, div
 • Kviteseid husflidslag si bunadregistrering, kisteklær, dåpsklær mm. 8 permar, sjå Innhald
 • Stadnamnsamlinga. Permar med namn frå grendene i Kviteseid kommune (kopiar).
 • Eit utval protokollar, privatarkiv. Spør biblioteket om informasjon.
 • Leseapparat for mikrofilm er tilgjengeleg. Har utskriftsmogelegheiter, og kan koblast til PC.Manual
  Canon roll/fiche carrier 200. Brukarhjelp
  Leseapparater for Mikrofiche (mikrofilmkort) for utlån.

  Sjekk kva vi har i
  Lokalsamlinga

Nissedal bibliotek har:

 • Trykt materiale om kommunen, og litteratur av forfattarar frå kommunen.
 • Ætte- og gardssoger.
 • Fotosamlingar, div.

Seljord bibliotek har:

 • Trykt materiale om kommunen, og litteratur av forfattarar frå kommunen
 • Mikrofilm og -leseapparat, manuelt (i Seljord)
 • Seljord sogelag si biletsamling (i Seljord)
 • Seljord husflidslag si bunadregistrering (i Flatdal)
 • Privatarkiv som er avlevert til kommunen er lagra på kommunehuset eller anna høveleg stad. Dei er tilgjengeleg for publikum etter avtale.

Vinje bibliotek har:

 • Trykt materiale om kommunen, og litteratur av forfattarar frå kommunen.
 • Ætte- og gardssoger.
 • Fotosamlingar, div.

Tokke bibliotek har:

 • Trykt materiale om kommunen, og litteratur av forfattarar frå kommunen.
 • Ætte- og gardssoger.
 • Fotosamlingar, div.

© 2017 Vest Telemarkbiblioteka. Utviklet av Nordweb

Click to listen highlighted text!